Monday, December 1, 2008

November recap and December goals/ Rozliczenie listopad i plany na grudzień

I started writing yesterday but was way too tired to finish - it was a really busy day, I didn't even have any time to stitch!

It's December already and it's goal checking time:

November goals:
- finish page 2 on GFG Yes
- at least 2000 stitches on QS MB Yes
- at least 2000 stitches on TT Yes
- finish stitching on the Stocking and maybe try to do some backstitching Yes
- stitch some X-mas ornaments Nope
- stitch Secret Pal exchange Started
- stitch X-mas exchange for Nadia Started
- stitch parts 2 and 3 of MMM1 Part 2 is mostly finished but encountered some objective problems ;)

I'm happy with how much I managed to stitch, this doesn't happen too often, Iusually feel that I should have been able to do more.

Time for December goals:
- finish page 7 on GFG
- finish page 1 on QSMB (missing only 400 stitches)
- at least 2000 stitches on TT
- finish the stocking
- finish X-mas exchange for Nadia
- finish Secret Pal exchange
- finish part 2 of MMM1
- start Chatelaine Special Stitches Workshop
- start Wiehenburg Needlepoint Heart Roseanne
- continue on part 4 SMS

I think that's enough and I may have problems with completing all. Pics of QSMB coming in next post.

Zaczęlam pisać wczoraj, ale nie dałam rady skończyć.
Mamy już grudzień, więc pora rozliczyć się z listy planów na listopad i stworzyć listę na kolejny miesiąc.

Listopad:
- skończyć drugą stronę GFG tak
- conajmniej 2000 krzyżyków na QSMB tak
- conajmniej 2000 krzyżyków na TT tak
- skończyć haftować skarpetę i jak zostanie mi jakaś wolna chwila to zacząć backstitch'e krzyżyki skończone, ale backstitch'y nie zaczęłam
- wyhafować jakieś świąteczne ozdoby nie
- wymiana Haftowany Secret Pal zaczęta
- Świąteczna wymiana z Nadią zaczęta
- częśc druga i trzecia MMM1 część druga prawie skończona, ale natrafiłam na obiektywne trudności i musi poczekać

Jestem zadowolona z tego, co udało mi się zrobić w tym miesiącu, mam nadzieję, że w przyszłym będzie jeszcze lepiej

Plany na grudzień:
- skończyć stonę 7 GFG
- skończyć stronę 1 QSMB (tylko 400 krzyżyków)
- 2000 krzyżyków na TT
- skończyć skarpetę
- skończyć wymianę świąteczną dla Nadii
- skończyć wymianę Secret Pal
- skończyć część 2 MMM1
- zacząć Special Stitches Workshop Chatelaine
- zacząć Needlepoint Heart Roseanne (Wiehenburg)

Zdjęcia QSMB zamieszczę w następnym poście :)

1 comment:

  1. Tyle to ja chyba w rok nie dałabym rady zrobić ;)

    ReplyDelete