Sunday, March 2, 2014

Theme-a-licious March check in

Time for Theme-a-licious update - the February theme was fantasy and fiction. I am a big fan of these but to my surprise I did not have too many WIPs with such motifs. I decided to work on two of my HAEDs.

I started with Childhood Dreams and it really feels good to put these photos side by side a only now I realize the progress I have made. This is a really big chart and it takes a lot of stitching to be able to see the progress without comparing it.

Czas na Theme-a-licious - tematem na luty było fantasy i postacie mityczne. Jestem wielką fanką fantasy, ale wśród moich WIPów nie ma smoków ani jednorożców. W ramach tematyki fantasy skupiłam się na moich HAED.

Zaczęłam od Childhood Dreams i dopiero obejrzenie zdjęć przed i po koło siebie pozwala ma zobaczyć, ile zrobiłam. Ten schemat jest ogromny; patrząc na tamborek miałam wrażenie, że nie ma prawie żadnego postępu.

The second WIP I worked on is Goblin's Fae Guide. I did about 1000 stitches, in case you can't see them they are mostly in the bottom right corner :) I have been working on this since 2008, maybe next year I will be able to finish. There are 8 completed pages now, I want to finish 4 more by the end of this year.

Drugą pracą był Goblin's Fae Guide. Zrobiłam około tysiąc krzyżyków, zdecydowaną większość w dolnym prawym rogu. Zaczęłam ten schemat w 2008 i w przyszłym roku chciałabym go skończyć. Teraz gotowych jest osiem stron, do końca roku planuję skończyć kolejnych cztery.


 Goblin's Fae Guide before
Goblin's Fae Guide after
This month's theme is 'March Madness' - work on something different each day. I am hoping to do exactly what the theme is so if I suceed you will see a couple of new starts and some WIPs that haven't made it out of the drawer for a really long time. On March 1st I worked on Goblin Fae Guide, so the picture is above, I think today I will work on Halloween.

Temat na następny miesiąc to 'Marcowe szaleństwo' - trzeba codziennie wyszywać co innego. Mam nadzieję, że uda mi się wytrwać, jeśli mi się uda zobaczycie kilka nowych startów i WIPy, które bardzo dawno nie były wyciągane na światło dzienne. Pierwszego dnia pracowałam na Goblin's Gae Guide, myślę, że dziś zajmę się Halloween.


Also I wanted to thank you for kind comments about Hugo :) He's 3,5 months old now and he is growing so fast :) My older cat is still adjusting to his presence but is now accepting him. I am still hoping they will be friends one day as the reason we brought Hugo is for Stefan to have a companion when we are at work. Anyway, here's a current picture of Hugo :)

Chciałam podziękować za komentarze o Hugo :) Ma teraz 3,5 miesiąca i bardzo szybko rośnie. Mój starszy kot nadal sie do niego przyzwyczaja, ale już go akceptuje. Mam nadzieję, że się zaprzyjaźnią, kupiliśmy Hugo, żeby Stefan miał towarzystwo jak jesteśmy w pracy. Oto najnowsze zdjęcie Hugo:


Sunday, February 16, 2014

WIPocalypse - February

Time for the WIPocalypse update - a tiny bit late as the full moon was on Valentine's day. This way a big day for me this year as my little brother (now almost 30 LOL) chose it as his wedding day :) Luckily IHSW is not until next weekend as it would be extremely hard to try to hermit now :)

Czas na WIPocalypse - z tradycyjnym lekkim spóźnieniem, bo w tym miesiącu pełnia wypadała w Walentynki. W tym roku to był dla mnie wielki dzień, mój młodszy brat wziął w piątek ślub, na którym byłam świadkiem :) Szczęśliwie IHSW w tem miesiącu w przyszły weekend, bo nie udałoby mi się zbyt wiele w samotności haftować :) 

I have three projects picked up for WIPocalypse and I managed to make progress on two of them: Mini Mandala Mystery (I made some progress on the garden gates) and  Smiley Snowman (I finished the start, stitched the snowman's hat and started the head and scarf).

Do WIPocalypse miałam wybrane trzy prace, nowe krzyżyki postawiłam na dwóch z nich - Mini Mandala Mystery (prawie skończone bramy dookoła ogrodu) i Smiley Snowman (skończyłam gwiazdkę, wyhaftowałam kapelusz i zaczęłam głowę i szalik bałwanka). 

 Smiley Snowman
Mini Mandala Mystery

This month's WIPocalypse question is: How many projects do you generally feel comfortable having in progress at a time? Tell us about your one-at-a-time or rotation habits!

Well, usually I have about 10-15 started projects, two of which I have on qsnaps/frames and next to my stitching place and just pick up the one I feel most like stitching each day. When I get bored I switch one of them, I pick something with different colors.  All the WIPs I am not stitching on are packed - I always put the fabric, chart and all the threads in a bag or box and store them this way so that I don't have  to look for anything when I go back to the project later.
 Now because of Crazy January I have about 25 WIPS,which is a lot for me. Some of them will be quick to finish but as I am actually planning to stitch on a different project on each day of March for Theme-a-licious I am not finishing anything until then to have enough projects for each day. With so many WIPs I have now I noticed I switch them more often.

Pytanie na luty to: Z iloma rozpoczętymi pracami czujesz się dobrze. Opowiedz nam o swoich hafciarskich zwyczajach.

Ja zazwyczaj mam zaczętych sporo prac, myślę że w okolicy 10-15. Dwie z nich mam na ramie lub qsnapsach przy kanapie na której haftuję i wybieram tą, na którą w danym dniu mam ochotę. Jeśli któraś mi się znudzi podmieniam z inną zaczętą, zazwyczaj wybieram coś co ma zupełnie inne kolory.  Te WIPy, nad którymi w danym momencie nie pracuję są spakowane - rama, kanwa, schemat i wszystkie potrzebne nici - tak, żeby jak najłatwiej było zmieniać - nic nie trzeba szukać i na pewno się nie okaże, że czegoś m brakuje. 
Teraz przez Crazy January mam zaczętych około 25 prac, to dla mnie sporo. Kilka z nich byłoby bardzo łatwo skończyć, ale w związku z tym, że w Theme-a-licious planuje w marcu codziennie haftować co innego postanowiłam, że do marca nie będę nic kończyć, żeby nie brakło mi prac. Zauważyłam, że teraz częściej zmieniam prace - nie ma dwóch takich którymi zajmowałabym się przez parę tygodni, zmieniam co parę dni.And finally I wanted to share a picture of Hugo - my bf took me today to a small cat exhibition as a belated Valentine's day trip and this is who we brought home :)

Na koniec chciałam się podzielić z Wami zdjęciem Hugo - mój TZ zabrał mnie dziś na zaległą Walentynową wycieczkę i wróciliśmy z takim cudem :)

Hugo

Tuesday, February 11, 2014

Turtle Trot February

Time for an update on Turtle Trot. It turns out I have stitched only on three of TT projects. I will start with Christmas Rules, I stitched on it last weekend and I am really happy with my progress. I started this in January for the Crazy Challenge. The chart has 12 parts, I was planning to stitch one each month and have it ready for Christmas but I seriously underestimated how long the top part will take. Now the top is done and the first part is started.

Pora na lutowy wpis Turtle Trot. Po przejrzeniu prac okazało się, że od ostatniego wpisu zajęłam się tylko trzema z nich. Zacznę od 'Christmas Rules', wyszywałam w ostatni weekend tą pracę i udało mi się całkiem sporo zrobić. Zaczęłam ten haft na początku stycznia i planowałam wyszywać po jednej części miesięcznie i skończyć go na Święta, ale dość poważnie nie doceniłam ilości czasu potrzebnej na zrobienie góry, która jest jakby nagłówkiem dla całości. Teraz góra jest już zrobiona i nawet udało mi się zacząć pierwszą część. 
Christmas Rules January
Christmas Rules February
Here are other two: 'Donner' has some shiny stitches already in and 'Rue du Port' still doesn't look like anything, so you have to trust me when I say it's a roof :)

Oto pozostałe dwa: 'Donner', na którym postawiłam już pierwsze błyszczące krzyżyki i 'Rue du Port', nawet wiedząc, że ta wyhaftowana część to dach, ciężko mi go tam zauważyć.
Donner January

 Donner February

Rue du Port January

Rue du Port February

Sunday, February 9, 2014

Theme-a-licious February check in

I'm a bit late with this check in, I caught a really nasty cold and was down with fever for a few days.
The January theme was flowers and gardens. I made good progress on 'Blackberry Plant' and 'Rue du Port' and also stitched on 'Mini Mystery Mandala'. The first two were started in January, there isn't anything green on 'Rue du Port' yet, but hopefully will be soon :) I stitched the garden gates on the Chatelaine piece, you can't see much progress as they were in a pale greyish blue color.

Jestem nieco spóźniona z tym wpisem, załapało mnie paskudne przeziębienie i przez kilka dni miałam gorączkę.
Styczniowym tematem Theme-a-licious były kwiaty i ogrody. Planowałam skupić się na 'Blackberry Plant' i 'Mini Mystery Mandala', ale dodałam jeszcze 'Rue du Port'. MMM to stary WIP, zrobiłam bramy dookoła ogrodu. Pozostałe dwie prace zaczęłam w styczniu.
 Blackberry Plant, 32ct Pale Green Linen

Rue du Port, 32 ct Platinum Linen


MMM, 30ct evenweave

The theme for February is all things fantasy - I'll try to focus on Goblin's Fae Guide.

Temat na luty to fantastyka - może wreszcie uda mi się zająć Goblin's Fae Guide.

Wednesday, January 29, 2014

Theme-a-licous and Donner update

For Theme-a-licious in January I should work on something with flowers or garden. I checked my WIPs and it turns out I only a few WIPs that meet the criteria. I picked two to work on - Blackberry Plant and Mini Mandala Mystery. Both are rather gardens than flowers but I think they still work :)

I worked on Blackberry Plant during the weekend and I am pleased with the progress. All I had before was the border on the top so I managed to get quite a lot done. My plan is to stitch on the Mini Mandala Mystery now.

W Theme-a-licious, zabawie do której się zapisałam, styczeń jest miesiącem, w którym mamy wyszywać hafty, na których są kwiaty lub ogrody. Przejrzałam moje WIPy i okazało się, że prac z kwiatami w nich lekki niedostatek. Zdecydowałam. że skupię się teraz na dwóch - Blackberry Plant i Mini Mandala Mystery. 

Z weekend wyszywałam Blackberry Plant i jestem zadowolona z tego,  ile udało mi się zrobić. Jedyne co było zrobione wcześniej to wzorek na górze, więc różnica jest łatwa do zauważenia :) Teraz planuję zająć się Mini Mandala Mystery.
 I managed also to get a bit done on Donner, he now has all four legs :)

Mój renifer ma już wszystkie cztery nogi :) 
Tuesday, January 21, 2014

IHSW for January - Nora Corbett and Prairie Schooler

Last weekend I was hermitting and stitching for the IHSW. You can read about it on Joysze blog here.
I focused on two of my January starts,  Garden Verses as in its previous state it was hard to even call it a WIP and Donner because stitching on this linen is pure joy. Most of my other projets are stiched on Zweigart linen and using Permin is an interesting change.

Ten weekend był weekendem IHSW czyli w wolnym tłumaczeniu Weekendu Samotnego Wyszywania. O zasadach można poczytać u Joysze tutaj. Skupiłam się na moich startach styczniowych: Garden Verses, ponieważ jak widać po zdjęciu przed ciężko to było nawet WIPem nazwać oraz Donner, bo świetnie wyszywało mi się na lnie Permin. Większość moich prac haftuję na lnie Zweigart i muszę przyznać, że to bardzo przyjemna odmiana. 


Garden Verses before photo

Garden Verses after photo
Donner before photo

Donner after photo


I will be also joining Theme-a-licious for 2014. This is something I have also wanted to do for a few years now, mostly because of what is planned for March :) Theme-a-licious is monthly stitching themes, for January it is flowers. As I was doing the Crazy January Challenge there is not much time for flowers this month so I will have to give my WIPs another look to find something that has them and work on it next weekend. Every other month this year the theme is a mystery, however for March it is what it was before - Crazy March - meaning you should work on something different each day. This will be fun! Also November looks really challenging this year, not sure about previous years as it was usually March that made me think 'why haven't I joined this?' The posting for this is in the beginning of following month so with IHSW, Turtle Trot and WIPocalypse this is 4 posts per month minimum which should also be good for getting on track with my blogging this year!

W tym roku planuję też Theme-a-licious. To zabawa, o której myślałam już od dawna, głównie z powodu zadań na marzec. Theme-a-licious to zabawa organizowana przez Heather i polega na comiesięcznych motywach przewodnich, na styczeń to kwiaty, ale z związku z Crazy January Challenge czasu na kwiaty za bardzo już nie ma. Poszukam w zaczętych pracach, coś z kwiatami pewnie się znajdzie.  W tym roku tematy na miesiące parzyste są niespodzianką, ale na nieparzyste są znane i na marzec jest taki, jak w latach poprzednich czyli codziennie pracuj nad innym haftem. Nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że dam radę. W sumie przyłaczyłam się do czterech zabaw- IHSW, Turtle Trot, WIPocalypse i Theme-a-licious, terminy są rozłożone w miarę równo w trakcie miesiąca, więc przy okazji ułatwi mi to regularne blogowanie :)

Friday, January 17, 2014

Days 14&15 - Bent Creek and Prairie Schooler

Time for two last Crazy January starts. I am really glad the craziness is over and the first part of the challenge is complete. Now I only have to finish them before year end LOL

For day 14 I started Bent Creek 'So Happy' chart. I just stitched a tiny little bit on the bottom, if you look at it from further away you might miss it but it still counts as a start :)

Czas na dwa ostatnie starty z Crazy January Challenge. Cieszę się, że szaleństwo już za mną i pierwsza część wyzwania skończona. Teraz tylko trzeba te hafty do końca roku dokończyć :)

Dzień 14 minął planowo, zaczęłam 'So Happy' Bent Creek. Start raczej symboliczny, bo krzyżyków jest tak niewiele, że w daleka można je przegapić :)

stitched on 32ct Flax linen

On day 15 I was supposed to start Toil and Trouble by Plum Street Samplers. I did order the linen and threads at the beginning of December and they are still not here. I had to choose something else for my last Crazy day and I picked a chart from Prairie Schooler's Garden Verses. Again, did not get much done, but hopefully I will stitch a bit more on this over the weekend. The last picture is of all Garden Verses charts, I have finished the chart in the middle and the one I am stitching now is the one on the right.

W ostatnim dniu miałam zacząć schemat Toil and Trouble. Niestety zamówione na początku grudnia materiały nadal nie dotarły i trzeba było wybrać coś innego. Tym razem padło na jeden ze schematów z 'Garden Verses' Prairie Schooler. Początek nie jest zbyt oszałamiający, ale mam nadzieję, że po weekendzie będzie wyglądać już przyzwoicie. Ostatnie zdjęcie to wszystkie schematy Garden Verses, ten środkowy już skończyłam, teraz zaczęłam ten po prawej.


stitched on 32ct Flax linen